1
سکه یک ریال دماوند
سلام
مدتی است یک سئوال ذهن مرا مشغول کرده ، سئوال : یک ریال دماوند سکه رایجه ؟ یادبوده ؟ کلکسیونیه ؟ یا توکنه ؟ البته دانسته های من سه گزینه آخر را حذف و گزینه رایج را برای جواب سئوالم پیشنهاد می کند . اما آخر این چه رایجی است که حتی یک عدد از آن در تبادلات اقتصادی جامعه گردش نداشته ( اصلا همین عدم گردش آیا درسته ؟یا گردش داشته و اطلاعات من صحیح نیست ؟) بله این موضوع مرا واداشت که ذهن دوستان را به چالش دعوت کنم واز دانسته هاشان در مورد تعریف سکه های رایج و یادبود و کلکسیونی و توکن یا پروب و وضعیت یک ریال دماوندی که در همین صفحه مطرح می کنند استفاده نمایم .
دوستان فرمودند تورم بالا و عملا بی ارزش بودن این سکه باعث شد توزیع نشود این فرمایش کاملا متین ولی سئوالی پیش میاد سال 71 که متوجه بی ارزشی آن شدند وتوزیع نشد چرا 72 و 73 و 74 و 76 باز ضرب شد ؟ حدس می زنم در ضرب سکه مبایست واحد پول کشور حتما ضرب بشه پس سئوال دیگری مطرح میشه پس سال 75 چی ؟ که در آن سال سکه ضرب شده ولی پول واحد ضرب نشده ؟
مطلب دیگر اینکه ضرب 76 این سکه با کیفیت بانکی در بازار حدود سه میلیون تومان معامله میشود