0
سکه 5 ریالی رضا شاه
سلام و ارادت
سکه پنج ریالی رضا شاه دارای اصالت هست ؟
و کیفیت سکه در چه حدود است؟
و قیمت دانه ای 900 هزار تومن ارزش دارد؟
با تشکر از اساتید محترم