0
اصلی یا جعلی بودن سکه
باسلام
فکر کنم این سکه جعلی هست خواستم نظر کارشناس هارو بدونم
باتشکر