0
سکه یادبود طاق پیروزی فرانسه
سلام و درود
این سکه یادبود طاق پیروزی فرانسه اصالت دارد و ارزش سکه و کیفیت سکه در چه حدی هست؟
با تشکر