0
تاریخ سکه چکشی
باسلام
این سکه های چکشی مال چه دوره ی تاریخی هستند
باتشکر