0
قیمت سکه یک دلار سال 1796 نیم تنه عقاب کوچک
باسلام
در مورد این سکه مربوط به سال ۱۷۹۶ یک دلار نیمه تنه عقاب کوچک
باتشکر