0
سکه های 5000 دینار
سلام
یک سکه پنج هزاری احمد شاه و یک سکه رضا شاه دارم قیمت کیفیت بانکی بسیار بالا چقدر میشن
ممنون