0
عتیقه سکه
سلام
میخواستم نظر شما رو راجب این سکه بدونم