0
اصالت و دوره سکه نقره چکشی
باسلام
ایا این سکه اصل است؟
مال چه دوره ای است؟
باتشکر