0
سکه روپیه جرج پنجم 1917
سلام و درود
کیفیت سکه روپیه جرج پنجم 1917 در چه وضعیتی هست و قیمت پیشنهادی
ممنون