0
اصالت سکه های طلا احمدشاه
باسلام
ممکنه ارزش و اصالت سکه های من رو بفرمایید
باتشکر