0
قمیت سکه های قدیمی خارجی
سلام
چند تا سکه خارجی قدیمی دارم قیمت ندارم
لطفا قیمت سکه ها را بفرمایید
باتشکر
اگر اهنربا بگیره ارزشی نداره؟