دوره سکه چکشی
سلام
این سکه مربوط به چه دوره ای هست؟
آیا این در کل سکه هست یا نه؟
و جنسش چی هست؟