3
ارزش سکه 5 قران ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید تفاوت ارزش 5 قران و 5000 دینار در دوره ناصرالدین شاه یکسان بوده؟
در غیر اینصورت کدام یک ارزش بیشتری در خرید و معاملات آن زمان داشتند؟
سپاس