1
چرخش در مدال یادبود ورزش چوگان
سلام خدمت بزرگواران و اساتید عزیز
در مدال یادبود نوروز 38 چرخش 180 درجه مشاهد میشود من در سه مدل چرخش 180 درجه مشاهد کردم
حال چون من یک مدال یادبود ورزش چوگان 1352 دارم و در این مدال چرخش 165 درجه تا 170 درجه مشاهد میشود ایا این چرخش طبیعی است یا جزو چرخشهای ارور محصوب میشود
ممنون و سپاس گذارم
بعضی از مدالها چرخش 180درجه وجود دارد مثل مدال نوروز 1338
حالا سوالم اینجاست که درمدال چوگان 1352 چرخش 170 درجه ارور جرخش دارد یا طبیعی است در این مدال درصورت چرخش قیمت مورد نظر چقدر باید در نظر گرفت سپاس فراوان