0
سکه یک مارک 1914
سلام و ارادت
میخواستم قیمت تقریبی سکه بدونم
و کیفیت در چه رنج قرار داره
ممنون