0
تشخیص اصالت سکه ساسانی
سلام
در خصوص سکه ساسانی پیوست کارشناسان محترم اعلام نظر نمایند
متشکرم.