0
سکه آلمان نازی 1937
سلام خدمت کارشناس های عزیز
قیمت پیشنهادی و سکه آلمان نازی 1937 اصله یا فیکه؟