1
سکه بیست ریالی 1354ارور
باعرض سلام خدمت دوستان واساتیدمهربان
این سکه درقسمت بینی ضرب ناقص خورده وسکه جالب شده ودرقسمت شیر شمشیر برجستگی زیادی هست میخواستم راهنمایی بفرمایید این سکه این ارور درچه درجه از کیفیت است وچه قیمتی باید درنظرگرفت ممنون میشوم این دوقسمت روراهنمایی بفرمایید باسپاس فراوان