ترمیم اسکناس
سلام بنده یک اسکناس قدمی دارم پاره شده ایا روشی است که تعمیر یا ترمیمش کنم ممنون از شما