اصل یا تقلب بودن سکه
باسلام
نمونه این سکه رو زیاد دیدم اصالت دارد؟!
اگه طلا باشه چطور؟! اونوقت میشه گفت اصلیه؟!