0
قدمت مدال قدیمی
سلام
اگر امکانش هست در مورد قدمت این مدال یک نظری بدید. ۲۴سانت قطر