2
چرخش سکه 1000 دینار تصویری رضا شاه
سلام
ایا چرخش سکه 1000 دینار تصویری رضا شاه 35 درجه ارزش دارد؟
ایا بخاطر این به قیمتش اضافه میشود؟
مثلا بدون چرخش 170 هزار تومان باشد ، ایا میشود چرخش دار آن 200 هزار تومان باشد؟