0
قیمت گذاری اسکناس
سلام
آیا اسکناس خاصیت نگهداری را دارد یا نه
لطفا قیمت هم بفرمایید