0
این چه سکه ایه؟
سلام.
احتمالا چون قدیمیه مخدوش و ناخوانا شده متنش
اساتید و کارشناسان محترم . این چه سکه ایه. ماله چه کشوری و چه دوره ایه؟