0
ارزشگذاری سکه یک تومان ناصرالدین شاه قاجار
باسلام
از کارشناسان گرامی خواهشمندم این دو سکه را ارزشگذاری بفرمایند:

روی سکه
تصویر شاه
جلوس سلطنت در سنه ۱۲۶۴
ضرب ایران در سنه ۱۲۹۹

پشت سکه
السلطان ناصرالدین شاه قاجار
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
درود بر شما.
از پاسختان سپاسگزارم پرهام گرامی. آری، در اصالتشان تردیدی نیست، چون در خانواده بوده است.
باز هم سپاس.