0
تخمین ارزش سکه افغانستان
با سلام و درود و تبریک سال جدید خدمت همه. ارزش سکه ۵پول عنکبوتی در تصویر، کشور افغانستان سال 1316، در چ حدودی است؟

سپاسمَندَم