0
اصالت و قیمت سکه ۵۰ دینار
باسلام
سکه فوق برای چه زمانیست و آیا ارزش ریالی دارد؟
باتشکر