0
البوم خشابی
سلام
میخواستم در باره البوم خشابی بدونم ک کاور کاغذی میخواد یا بدون کاغذ قرار میدیم؟