0
ارزش سکه ضرب مکرر
عرض ادب و خسته نباشید، سکه 5 ریالی عبارت " رضاشاه پهلوی شاه ایران " ضرب مکرر چه اندازه بر قیمت سکه میافزاید؟ میدانم که قیمت این سکه معمولی حدود 800الی 900 هزار تومان است. حالا با درنظر گرفتن ضرب مکرر چه تاثیری بر قیمت سکه دارد؟ با تشکر.