0
اصالت سکه شاهی نادر شاه
باسلام
این سکه ضرب تبریز جنس نقره وزن ۱.۵ مثقال درباره اصالت و قدمتش و اینکه سکه چند شاهی هست اطلاعات در اختیار بنده قرار بدید
سپاس فراوان