0
اصالت سکه دوره نادر شاه
باسلام
این سکه اصل هست؟
مال دوره نادر شاه هست
باتشکر