0
مدال ورزشی
سلام وقت بخیر بزرگواران
مدال فوق متعلق به کدام دوره است؟ و اگر ارزش مادی دارد در حدود چقدر است ، ممنون