سکه 1000دینار تصویری محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید
لطفا بفرمایید سکه های 1000دیناری محمدعلی شاه پیوست از نظر کیفی در چه درجه ای قرار دارند؟
سپاس