2
تعیین کیفیت و ارزش سکه دهشاهی ناصرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا درباره درجه کیفی و ارزش حدودی سکه دهشاهی ناصری پیوست بنده را راهنمایی بفرمایید
سپاس