ارزش سکه یک دلاری قدیمی - 1 دلار 1922
شلام وقت بخیر، یک سکه یک دلاری
با طرح زن ازادیخواه ، متعلق به سال ۱۹۲۲
نقره ، ارزشش میخواستم‌بدونم