0
فلز به کار رفته در سکه
سلام خدمت شما می خواستم بدونم سکه های مصدقی یا سکه های دیگرخالص نیکل است یا مخلوط دارد و من جایی شنیدم میگن فلز نیکل در آن برای بدن ضرر دارد.