0
تعیین کیفیت و ارزش سکه دهشاهی رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا درباره کیفیت و ارزش حدودی سکه دهشاهی پیوست بنده را راهنمایی بفرمایید
سپاس