1
تعداد کشورها وواحدی که استفاده میکنن
سلام
دراینجا فقط به تعدادکشورهای که از واحد پولی معروف درجهان استفاده میکنن نام میبرم امیدوارم مفید باشد
دلار50
یورو25
فرانک25
پوند12
دینار7
روپیه7
پزو7
کرون5
شلینگ5
ریال5
روبل3
درهم2
درضمن دراین لیست واحد پولی کرونا هم در یک کشور دیده میشود والباقی کشورها واحد پولی معروفی انچنان ندارندوکشورهای هم هستن اسم پولی باستان وقدیم مارا به عنوان واحد پولی خود استفاده میکنند که باعث افتخار است سپاس از توجه شما علاقه مندان عزیز