1
شناسایی اشیاء قدیمی
سلام
این اشیا چی هستن و ایا ارزش نگهداری دارند

ویرایش شده