1
اصالت و قیمت سکه مظفرالدین شاه
سلام این سکه مظفرالدین شاه خطی دو هزار دینار تاریخ چشبیده به پا است ایا اصالت دارد چند است ممنون از شما
سلام یک سوال آیا این سکه دستک دارد