0
اصالت و دوره ی سکه
باسلام
به نظر شما این سکه به کدام دوره مربوط است؟
باتشکر