0
تعیین اصالت و دوره و پادشاهی و کمیت
با سلام خدمت همکاران محترم .لطفا درباره این سکه نظر درباره اصالت و ......بدهید .
دوستان .چند نفر دیگه هم نظر به اصالت سکه دارند