1
سکه چکشی دور ایلخانی
باسلام
ایا این اصل است ومربوط به دوره ایلخانی است
متن روی سکه روراهنمایی بفرمایید چیست ممنون میشم