0
کمیت سکه تصویری محمدعلی شاه
سلام دلیل اینکه سکه 5000 دیناری تصویری محمد علی شاه از 500 دنیار و 1000 دینارش کمیاب تره ؟ مگر اون موقع یک دوره نبودند و تو یک سال ضرب نشدن؟ مگر مردم از محمد علی شاه نفرت نداشتند هر مسکوکاتی که تصویر محمد علی شاه رو داشت نابود می کردند ؟الان سکه 5000 دنیار و 500 و 1000 دینار تصویری محمد علی شاه هر کدام جدا گانه چه میزان کمیتی را دریافت می کنند ؟ نایاب و بسیار کمیاب و کمیاب