0
دوره سکه ظاهرا مسی
با سلام
می خوستم در مورد اصالت و دوره این سکه ها بدونم