0
اصالت و قیمت سکه 1000 دینار محمدعلی شاه قاجار
سلام
این سکه 1000 دینار محمدعلی شاه قاجار اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟