0
شروع جفت اسکناس زوج یا فرد؟
سلام و عرض ادب
اصولا در جفت اسکناس ها شماره آخر اسکناس اول باید زوج باشد یا فرد؟