0
اصالت و قیمت سکه
سلام این سکه اصالت دارد و قیمتش چقدر است و آیا ارزش آن را دارد که بخرم