0
اصالت سکه ساسانی
سلام ایا این سکه اصالت دارد؟ متعلق ب چ تاریخ و پادشاهی هست؟
لطفا جواب دهید ممنون.
اساتید لطفاً پاسخ بدید خیلی برام مهمه